สารสนเทศ

เครือข่ายคลองพนทรายขาว

last update : Fri November 22, 2013

ภาพประทับใจ ป.1.2

รวมภาพนักเรียนป.3

ภาพประทับใจ ป.4

ภาพประทับใจ ป.6

ภาพนักเรียนชั้นป.6

ภาพประทับใจ ป.3

ภาพนักเรียนชั้นป.6

งานเปิดกีฬาที่โรงเรียนบ้านพรุพี

 

นักเรียนชุมนุมดนตรี ได้ร่วมกิจกรรมเปิดงานกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในตำบลทรายขาว ณ โรงเรียนบ้านพรุพี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 

ชื่อ นางศิริขวัญ ปูเงิน วัน เดือน ปีเกิด 6 ตุลาคม 2519 สถานที่เกิด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2533 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบางคราม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2536 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2539 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2543 การศึกษาบัณฑิต สถาบันราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2551 การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประวัติการทำงาน พ.ศ.2552 รับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ พ.ศ.2556 รับราชการครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกตำแหน่งครูคศ.1 ที่อยู่ปัจจุบัน 20 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 083-6447203 e-mail:sp06102519@hotmail.com คติประจำใจ อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่ เริ่มต้น

 

นาง วราภรณ์ ใจแน่ เกิดวันที่ 16 สิงหาคม 2522 จบการศึกษาระดับ ปวช วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและจบการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา เทคโนโลยีโทรคมนาคม และกำลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สาขาเอกปฐมวัย ปฎิบัติหน้าที่ ครูจ้างสอนนักเรียนอนุบาล1 โรงเรียนบ้านห้วยลึก เริ่มปฎิบัติงานเมื่อเดือน พฤษภาคม 2556 ที่อยู่ปัจจุบัน 93 หมู่ 1 ตำบล ทรายขาว อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0884418340

ชมนิทรรศการแล้วก็พักผ่อนร่วมกัน