พงษ์ศักดิ์..ค้ามาก

นายพงษ์ศักดิ์ ค้ามาก วันเกิิด 1 สิงหาคม 2499

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) วิชาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย รามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

            รับราชการอาจารย์ 1 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง 6 กันยายน 2522

            รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 2 มีนาคม 2548

            ผู้อำนวยการโรงเีรียนบ้านคลองนิน 15 มิถุนายน 2548

            ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยลึก อ.คลองท่อม จ.กระบี่  1 ธันวาคม 2552

ที่อยู่ปัจจุบัน 223 หมู่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 081_8958406

e-mail:pongsak.kamak@gmail.com

งานอดิเรกที่ชื่นชอบ ดนตรี  กีฬา คอมพิวเตอร์ อ่านหนังสือ และปลูกต้นไม้

"เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้ง ฤาจึงมุ่งมาศึกษา"

"เพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอดเท่านั้นฤา"

"แท้ควรสหายคิดและมีจิตมั่นยึดถือ"

"รับใช้ประชาคือแนวทางเราที่เล่าเรียน"